Watchers

Montag, 19. Januar 2009

od wczoraj ta piosenka...
Bo o sobie też tak myślę, że to nie ja, że ci wszyscy otaczający mnie ludzie mają mnie za kogoś innego. Czasem to zbyt trudne.

I nie wiem jak za pięć minut wyjść i pokazać się światu w obliczu świadomości że za niedługo przyjdzie mi się zmierzyć z małżeństwem na odległość...

Chyba że zdarzy się cud. Aczkolwiek myślę że ten na rzece Hudson wykorzystał już przydział na ten rok.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen